Mens, proces en technologie

Floating Byte stelt zorgorganisaties in staat sneller, eenvoudiger en goedkoper nieuwe technologische innovaties te implementeren die de zorg verbeteren, efficiënter maken en nieuwe mogelijkheden ontsluiten. In een continue proces van verbetering en innovatie richten wij ons op het snijvlak waar mens, proces en technologie samenkomen. Slimme inzet van ICT ontzorgt de zorg, met Floating Byte ben je hiervan verzekerd.

Trends toepassen

E-health, het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg, speelt hierbij een rol. Door bijvoorbeeld patiënten meer regie te geven over hun gezondheid, ook wel zelfmanagement genoemd, is het mogelijk op afstand zorg te verlenen en de werkdruk te verlagen. Toepassingen komen uit de Cloud en Big Data analyses geven de arts een indicatie van de te nemen stappen, intercollegiaal overleg gebeurt op afstand. Maar hoe doen we dit?

ICT trends in de zorg

Met ons continue proces van innovatie heb je direct profijt door een verlaging van de operationele en financiële risico’s. Wij doen dit met een technologie roadmap, die wij samen de organisatie vormgeven. Deze roadmap bevat inzet van nieuwe en bestaande technologie optimaal afgestemd op de organisatie. Hiermee krijg je inzicht en wordt het mogelijk snel en eenvoudig nieuwe technologie in te zetten waar dat het proces, de medewerker en de organisatie direct ten goede komt.

VRAGEN

p

Trends en ontwikkelingen

De zorg veranderd ingrijpend voor cliënt, zorgverlener als zorgorganisatie. Welke trends zijn er en welke gevolgen hebben deze veranderingen?

p

Medewerkers en cliënten

Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben invloed op hoe zorgverleners en cliënten werken. Hoe ga je hier als organisatie mee om?

p

Processen en procedures

Efficiëntere zorgprocessen en eenvoudigere procedures zodat de zorgverlener meer tijd heeft voor de cliënt. Hoe zet je techniek in voor meer tijd voor zorg?

p

Techniek en toepassingen

Nieuwe technieken en technologie toepassen zonder de zorg steeds ingewikkelder te maken. Hoe integreer je nieuwe technologie?

Cloud in de zorg

Cloud

De cloud, een flexibele infrastructuur en zonder investeringen applicaties en diensten inzetten in de organisatie. Maar moet ik dan een private, hybride of toch public cloud hebben? Is de cloud wel veilig, of is de cloud juist veiliger? Wij scheiden de trend van de hype en stellen samen een roadmap op om te groeien naar een flexibele, veilige maar bovenal toekomstvaste Cloud omgeving. Meer weten?

Samenwerken in de zorg

Samenwerken

Samenwerken? Natuurlijk! Alleen hoe gebruikt je de techniek zodat samenwerken gestimuleerd wordt? Binnen de zorgorganisatie, zorggroep of daarbuiten. Grote kans dat de techniek bij jullie al beschikbaar is en de cliënt maakt er waarschijnlijk zelf al elke dag gebruik van. Hoe zet je dit in voor een betere en efficiëntere zorgverlening? Meer weten?

E-Health toepassingen in de zorg

E-Health

Het gebruik van ICT ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Zoals het online doorgeven van bloedstollingswaarden door patiënten, videocontact met thuiszorg, domotica en monitoren van patiënten met chronische aandoeningen. Meer weten?

Big data in de zorg

Big Data

Big Data zorgt ervoor dat artsen niet langer afhankelijk van theorieën en eigen ervaring. Een nieuwe redenatie is mogelijk, waarbij correlaties vanuit data centraal staan. Door deze informatie te analyseren kan steeds beter afgeleid worden wat er aan een ziekte vooraf gaat, wat de juiste diagnose is en wat het effect zal zijn van verschillende behandelingen. Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ben je enthousiast geworden en benieuwd hoe we dit voor je organisatie kunnen realiseren? Neem contact op met Sjoerd.

Sjoerd

Sjoerd

Business Development

Ziet mogelijkheden en kansen in het creëren van slimme ICT-toepassingen om zorg beter te maken. Is nauw betrokken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld ZorgAnywhere, een unieke werkplek die flexibel werken in de zorg mogelijk maakt met veilige toegang tot alle applicaties en documenten. Hij helpt organisaties verder om wijs te worden uit de wirwar van technologische mogelijkheden en een heldere strategie neer te zetten, klaar voor nu én in de toekomst.