Op 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken in werking getreden. De meldplicht houdt in dat organisaties verplicht zijn een ernstig datalek direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ogenschijnlijk droge kost en voer voor experts, maar zelf kun je er met een paar simpele handvaten al goede invulling aan geven in het verkleinen van de risico’s.
Om eenvoudig en snel vast te kunnen stellen waar een organisatie staat in het voorkomen van datalekken, hebben wij daarvoor de gratis Quickscan Datalekken ontwikkeld. De Quickscan datalekken en het advies over de uitkomsten zijn gratis en vrijblijvend.

In de Quickscan datalekken komen onder andere deze zaken aan de orde:
1) Wanneer er sprake is van een datalek, zoals omschreven in de Wet meldplicht datalekken;
2) Wat de status is van WIFI, wachtwoord(en en beleid), back-up en datadragers, medewerker-logins en bewerkersovereenkomsten;
3) Je dit datalek wel of niet moet melden aan de betrokkene(n).

Adequaat handelen op een datalek vereist de nodige voorbereiding. Floating Byte adviseert graag welke maatregelen de organisatie kan nemen om datalekken te voorkomen en/of om de organisatie in staat te stellen in de toekomst adequaat op voorkomende datalekken te reageren. Mocht uit het rapport naar voren komen dat er in de organisatie de kans op een datalek aanzienlijk is, dan kunnen wij je helpen met het opstellen van een actieplan en complete risico-analyse met betrekking tot voorkomen van datalekken – we hebben hiervoor in samenwerking met partner en klanten een risico scan voor ontwikkeld. Ook adviseren wij je graag anderszins op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Meer lezen kan in onze Whitepaper over de Meldplicht datalekken in de zorg. Of in onze blog met 10 tips om datalekken in de zorg te voorkomen.