ICT in de GGZ Instellingen

ICT in de GGZ Praktijken

De GGZ-sector is de afgelopen jaren sterk veranderd. De behoefte aan geestelijke gezondheidszorg is al jaren stijgend terwijl de marges aan het krimpen zijn. De ontwikkelingen en turbulenties dwingen de GGZ er haast toe zichzelf kritisch onder de loep te moeten nemen om eigen toegevoegde waarde in de keten te onderzoeken, nieuwe strategische keuzes lijken hierdoor onvermijdelijk. De snelheid waarmee de transitie in de sector richting ambulantisering gaat maakt bijvoorbeeld dat organisaties het lastig hebben om middelen af te stemmen op de vraag. Vanuit de overheid en verzekeraars liggen er scherpe tariefafspraken en forse bezuinigingsdruk. Ook maakt de complexiteit van bekostiging en declaratiesystematiek, met de nodige discussie en inkomstenonduidelijkheid tot gevolg, het er niet eenvoudiger op. 

Trends laten zien dat de zorgvraag van cliënten de komende tijd alleen maar complexer wordt, door meervoudige zorgvraag en toenemende vergrijzing. Ook is een trend waarneembaar om zorg steeds ambulanter in te richten, dit heeft gevolgen voor de intensitiviteit van de (ambulante) behandeling. Ook hebben cliënten voorkeur voor behandeling ‘dichtbij’ wat mogelijke impact heeft op verschuiving van de behandeling in de keten. 

Om mee te groeien en innovatief te blijven zal een GGZ instelling in behandelmogelijkheden aanvullende mogelijkheden kunnen (onder)zoeken (e-health, andere vormen van communicatie). Ook zal op andere manieren moeten worden gezocht naar flexibiliteit, door bijvoorbeeld in de schil van het bedrijf te kijken. Geen investeringen meer in dure hardware, servers, storage of personeel, maar pay-what-you-use modellen. 

ICT in de GGZ voor praktijken en Instellingen

In ZorgAnywhere beheer je vanuit één centraal punt je e-mail, documenten en alle bedrijfsprocessen. Door integraties in de werkplek kun je, door één keer in te loggen, met één klik lokale, web- en hosted apps openen. Door middel van Business Apps kunnen diverse bedrijfsprocessen vereenvoudigd en versneld worden. Omdat elke GGZ praktijk of GGZ instelling weer anders is kan ZorgAnywhere worden geïntegreerd met verschillende onderliggende technologieën, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office 365, Hosted Exchange of een bestaande Citrix omgeving. Maak van de ICT in de GGZ een geïntegreerde aanpak voor een fijne gebruikerservaring en eenvoudig te schalen proces. Want juist ICT in de GGZ moet toekomstbestendig, flexibel en schaalbaar zijn. Waarbij er rekening wordt gehouden met privacy en veiligheid en uiteraard de betaalbaarheid. Want uiteindelijk gaat het om het kunnen bieden van de beste zorg.

DE VOORDELEN VAN ZORGANYWHERE

Single Sign-On

Single Sign-On voor alle lokale, remote en internet applicaties. Gezichtsherkenning, vingerafdruk, UZI-pas of gebruikersnaam en wachtwoorden. Alle applicaties kunnen worden ontsloten, van SaaS-oplossingen tot apps van derden. Gebruikers hoeven maar een keer in te loggen en kunnen dus snel schakelen tussen verschillende apps.

Microsoft Office 365

Office 365

Een eenvoudige intuïtieve interface voor Microsoft Office 365. Deel eenvoudiger bestanden, werk samen in documenten, overal en op elke plek.

Beheer elk zorgproces

Invoer van gegevens op een locatie, direct in meerdere applicaties. Minder e-mail, automatiseer en vereenvoudig zorgprocessen. De behoefte van de zorgverlener staat centraal en wordt afgestemd op het type zorgverlener.

Beveiliging en privacy

Floating Byte is Zorg Service Provider (ZSP) gecertificeerd. ZorgAnywhere en ons zorgnetwerk zijn optimaal beveiligd voor NEN7510 en ISO27001 regelgeving van de wet meldplicht datalekken.

ZORGANYWHERE EN MEDICORE

ICT in de GGZ

Het Medicore MC EPD is een compleet en gebruikersvriendelijk EPD voor iedere GGZ-instelling en is geschikt voor de Basis- en Specialistische GGZ, Jeugd-GGZ, WMO en WLZ. Met deze totaaloplossing worden behandelaren, bestuurders en administratieve medewerkers optimaal ondersteund. Het MC EPD is geïntegreerd in ZorgAnywhere en biedt elke GGZ-instelling overal en altijd een werkplek op elke device aan.

Single Sign-On met Medicore

Met ZorgAnywhere open je met één klik Medicore MC EPD en kan je direct aan de slag. Inloggen op de werkplek is voldoende en dit kan met een wachtwoord, pincode of zelfs gezichtsherkenning.

Toegangscontrole

Vereenvoudig het toegangsbeheer. Bepaal voor welke applicaties multifactor authenticate (MFA) gewenst is, of laat het systeem door middel van Machine Learning bepalen of extra authenticatie benodigd is.

Gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer bij web- of hosted applicaties moet zorgvuldig worden uitgevoerd en is tijdrovend. Met ZorgAnywhere kunt u met één druk toegang geven of blokkeren. Door middel van rapportages wordt het gebruik inzichtelijk gemaakt.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op. 

Habib

Habib

Senior Accountmanager

Het helpen van mijn klanten geeft mij enorme voldoening. De kick die het je geeft op het moment dat je een probleem weet op te lossen voor een relatie geeft mij enorm veel energie. Met een focus op de eerste- en tweedelijnszorg, cross ik heel het land door om de behoeften bij zorginstellingen op ICT vlak in kaart te brengen en daar het juiste advies in te geven. Mijn ultieme doel is om het werkproces van de zorgmedewerker te vereenvoudigen. Mijn advies voor klanten: De ontwikkelingen/innovaties op het gebied van ICT binnen de zorg gaan in een razend tempo, zorg ervoor dat je op tijd op die sneltrein stapt en doe er je voordeel mee!