We staan aan de vooravond van een zorgrevolutie. Een digitale zorgrevolutie. Door toenemende vergrijzing en complexere zorg dreigen de kosten van zorg explosief te blijven stijgen. Zorgverlening is nog te versnipperd en kleine eilandjes werken niet effectief samen. De patiënt moet zijn verhaal meerdere keren vertellen. De overdracht van het dossier verloopt moeizaam. Niet elke instantie kan beschikken over het dossier. Niet meer van deze tijd! De patiënt wordt steeds mondiger en wil makkelijk bij zijn eigen zorgdata kunnen komen. Dat deze natuurlijk wel goed beveiligd moet zijn, is inherent hieraan. In 2008 ging de overheid voortvarend te werk door het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) in te willen voeren, een voorstel wat meerdere malen naar de prullenbak werd verwezen en uiteindelijk in afgeslankte vorm van het Landelijk Schakel Punt (LSP) ten tonele verscheen. 44 kleinere regio’s op basis van samenwerkingsverbanden. De gedachte hierbij is dat kleinschaliger vertrouwder en veiliger is. Alsof je een kleinere bank minder zou hoeven te beveiligen dan een grotere bank.

Digitale zorgrevolutie vanuit je broekzak?

Een digitale zorgrevolutie begint natuurlijk niet bij de overheid. Zo’n revolutie zou wel eens heel simpel in je broekzak kunnen beginnen. Die begint bij de behoefte vanuit de mens om medische informatie zelf op te zoeken of te kunnen meten. Google weet al dat er een griepepidemie heerst lang voordat de huisarts het weet, wie zoekt zijn klachten immers niet online op alvorens te bepalen of een artsbezoek raadzaam is? Apple heeft in 2014 de medische Healthkit gelanceerd en zet nu sterk door op die trend met allerlei toegevoegde extra functionaliteiten voor onderzoeken. Een kwart van alle personen met een smartphone heeft een HealtApp erop staan. Die hoeveelheid data biedt een schat aan informatie waar we een hoop van zouden kunnen leren zonder dure onderzoeken te hoeven bekostigen; gewoon onderzoeken vanuit de broekzak.

Veiligheid en innovaties

Natuurlijk is veiligheid van je persoonlijke medische gegevens een heikel punt. Maar dit houdt innovaties niet tegen. De zorg is daardoor wel een sector waar innovaties langzaam in doorsijpelen. Soms wel jammer, want ICT zou minder als kostenpost gezien moeten worden en meer als tool om het businessproces te verbeteren met als resultaat dat de wens van patiënt en zorgverlener, goede zorg centraal rondom de patiënt, kan worden vervuld.
Ja, leuk, maar hoe doe je dat nu? Zorgverleners hebben hun handen vol, een overvolle agenda en vaak weinig tijd om met ogenschijnlijke randzaken bezig te zijn. En als er een hapklaar antwoord de heilige graal zou zijn, een passende oplossing voor iedereen, dan had je net niet dit stuk hierboven gelezen. Het is tijd om de handen in elkaar te slaan voor betere – en betaalbare – zorg in de toekomst. Wie durft voorop te lopen en samenwerkingsverbanden aan te gaan? In de zorg gaat het om de mens, en om de zorg betaalbaar te houden, is durf en innovatie nodig.

Wie durft er een gesprek aan met een van onze super nerds of adviseurs om te zien wat innovaties kunnen betekenen in de praktijk?