De roep om een goede werkplek in de zorg, desnoods in de cloud, groeit gestaag bij zorgverleners. De keuze om deze overstap te maken, komt veelal voort uit de voordelen die de cloud voor deze werkplek met zich meebrengt. Is jouw werkplek meer dan alleen een bureau met beeldscherm, toetsenbord en muis? Als je in de zorg werkt zal jouw antwoord hierop waarschijnlijk ‘ja’ zijn.  Als je antwoord ‘nee’ is hoef je niet verder te lezen ;-). Als zorgverlener werk je op de locatie waar dat nodig is (en daar waar jij nodig bent). Dat kan zijn aan het bed van de cliënt, op de bank, aan de keukentafel, in de apotheek, naast de tandartsenstoel of op locatie van de dagbesteding.

Waar jouw werkplek ook is, je hebt overal toegang nodig tot de juiste gegevens en (zorg) applicaties. Dit heb je nodig om de beste ondersteuning te bieden aan je cliënten. Je wilt dat de ICT gemakkelijk werkt, ongeacht hoe jouw werkplek eruit ziet of waar deze gebruikt wordt. Bovendien is het van cruciaal belang dat de beveiligde toegang tot bedrijfs- en cliëntgegevens gewaarborgd is en blijft. En gezien de gelimiteerde tijd die je vaak tot je beschikking hebt wil je administratieve handelingen tot het minimum beperken – dat gaat immers af van de tijd die je beschikbaar hebt voor zorg!

Floating Byte heeft ruim 18 jaar ervaring met actuele vraagstukken op vlak van ICT en zorg. Samen met de klant zijn we voortdurend op zoek naar de voor de klant passende en toekomstbestendige ICT oplossing. In de afgelopen jaren hebben we heel wat uitdagingen voorbij zien komen. We zien daarbij een aantal thema’s steeds terug komen voor de ideale werkplek voor de zorg. Deze uitdagingen delen we graag met je in dit blog.

Flexibiliteit & mobiliteit van de zorgverlener

We schetsten het al in de inleiding. Als zorgverlener werk je op locatie bij je cliënt. Dit vraagt om een ICT oplossing die flexibel is en mobiel. Je wilt toegang tot al jouw documenten en (zorg)applicaties op elke moment van de dag, vanaf iedere werkplek en vanaf elk apparaat. Door de toenemende vraag naar zorg wordt de vraag naar flexibiliteit en mobiliteit steeds groter.

Toegankelijkheid van zorgapplicaties

We zien bij onze klanten de afgelopen jaren een enorme toename aan administratieve werkzaamheden. Merk jij dat ook in je werk? Wat je niet wilt, is dat dit ten koste gaat van de tijd die je kunt besteden aan het verlenen van zorg. De uitdaging zit erin de applicaties die je gebruikt zo eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken. Een grote wens van onze klanten is maar één keer te hoeven inloggen voor alle (zorg)applicaties, dit bespaart enorm veel tijd. Bovendien, als applicaties vanaf elke locatie beschikbaar zijn scheelt dit vaak veel tijd door direct iets in te kunnen voeren, in plaats van eerst aantekeningen maken en later pas in de computer kunnen zetten.

Samenwerken in de zorg

In de zorg zien we een toenemende mate van samenwerking ontstaan tussen verschillende disciplines. Denk alleen al aan WhatsApp als medium in de zorg (even los van de veiligheid, dat is stof voor een volgende blog), is het een eenvoudige App om even snel te kunnen overleggen met een collega. Zo is samenwerking ook in de wijkteams van de gemeente, in de moderne tandartsenpraktijk en in de geïntegreerde eerstelijnszorg een belangrijk thema. Dit vraag bijvoorbeeld om een goed versiebeheer, in het online kunnen delen van documenten en andere data met andere zorgverleners. Wat je niet wil is dezelfde informatie in meerdere systemen moeten invoeren. Samenwerken in de zorg vraagt om slimme integratie van tools in één handig platform. Het vraagt om een slim beleid en best practice ervaring van anderen om op handige wijze om te gaan met het brede scala aan tools en middelen.

Beheer van ICT in de zorg

De ICT beheerders met wie wij werken, hebben allemaal te maken met een steeds complexer wordende ICT omgeving. Dat komt onder meer doordat het aantal (zorg)applicaties de laatste jaren sterk is toegenomen. Wat hen kan ondersteunen, is het eenvoudig kunnen activeren van een account voor een nieuwe (tijdelijke) medewerker en deactiveren bij uitdiensttreding. Tevens willen zij eenvoudig zelf applicaties kunnen toevoegen of verwijderen zonder dat de zorgverlener daar hinder van ondervindt.

Data beveiliging in de zorg

Recent is de meldplicht datalekken van kracht geworden. Hierdoor is de beveiliging van patiëntgegevens een veelbesproken onderwerp. Je moet er niet aan denken dat patiëntgegevens op straat komen te liggen. Daarom komt bij alle ICT-oplossingen de vraag op, hoe je kunt zorgen voor een beveiligde verbinding? Kijk voor tips in ons blog 10 tips om datalekken in de zorg te voorkomen. Een ander issue is de vraag wie er bij de data kan, enerzijds wil je makkelijk kunnen delen en anderzijds mogen onbevoegden geen toegang hebben. Wil je een compleet overzicht rondom het thema data beveiliging in de zorg en alles rondom de meldplicht datalekken, download dan het gratis whitepaper datalekken in de zorg.

Efficiency en kosten van een werkplek in de zorg

Veel applicaties werken met een tariefstructuur die gebaseerd is op de hoeveelheid eindgebruikers per maand. Je wilt natuurlijk niet betalen voor medewerkers die geen gebruik maken van een bepaalde applicatie; klanten willen grip houden op de kosten van de applicaties en deze kunnen aanpassen als veranderingen in de organisatie daar om vragen. Zij willen niet voor verrassingen achteraf komen te staan. Kosten van ICT moeten flexibel mee kunnen groeien of krimpen met de behoefte van een (zorg)organisatie.

De toekomst van een werkplek in de zorg

Samen met onze klanten zijn we op zoek gegaan naar een oplossing die een antwoord biedt op al deze behoeften. We zijn tot de volgende oplossing gekomen: ZorgAnywhere. We voorzien je graag van informatie waar een cloud werkplek aan moet voldoen in de zorg. Lees ons whitepaper: de zorg vraag meer dan zomaar een cloud werkplek.