Naast de media, wordt de overbelasting van de Huisartsenposten ook bevestigd door branchvereniging InEen, op basis van een marktonderzoek. De acute huisartsenzorg krijgt het steeds drukker. ‘Het hele systeem van acute zorg kraakt’, waarschuwt InEen. Huisartsenposten (HAP’s) moeten meer werk doen, terwijl het aantal diensturen niet toeneemt. Dat beeld komt naar voren in de benchmark van InEen, die is gebaseerd op de data van 120 HAP’s. Hiervan ligt tweederde in of bij een ziekenhuis. Van deze groep doet weer tweederde de triage samen met de spoedeisende hulp (seh).

Wachtrijmanagementsysteem van TeleQ

Het is belangrijk zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt dat er een oplossing komt om de werkdruk te verlagen en inkomende aanvragen voor acute zorg  in goede banen te leiden. Het wachtrijmanagementsysteem van TeleQ kan hier de uitkomst bieden. Meerdere Huisartsenposten maken al gebruik van deze oplossing en ondervinden hier de voordelen van. Sinds de invoering van het wachtrijmanagementsyteem van TeleQ binnen hun Huisartsenpost, worden de branchenormen gehaald. TeleQ is een geavanceerd wachtrijmanagementsyteem waarmee bellers een duidelijke melding krijgen over de status van hun gesprek. Een patiënt belt naar de huisartsenpost en hoort via een bandje wat de wachttijd is. Vervolgens krijgt hij/zij de keuze: aan de lijn blijven of teruggebeld worden op een aangegeven tijdstip. Dat tijdstip wordt bepaald op basis van de beschikbare medewerkers. De terugbeltijd is niet langer dan de wachttijd.

Concrete voordelen TeleQ volgens patiënten en triagisten:

  • Zeer tevreden patiënten en plezierige werkomgeving
  • Efficiënter telefoonverkeer, meer dan 99% van alle telefoontjes beantwoord
  • Duidelijk en doeltreffend systeem, zowel voor uw de triagisten als voor uw patiënt
  • Met hetzelfde aantal triagisten meer werk verzetten
  • Cloud-oplossing waardoor het in geval van een interne telefoonstoring of extreem grote drukte bij calamiteit, eenvoudig mogelijk is uit te wijken naar een andere huisartsenpost. Zo bent u altijd bereikbaar en zeer flexibel
  • Duidelijke rapportages voor het management
  • Voldoen aan Branchenormen wordt mogelijk

TeleQ is een geschikte tool voor huisartsenposten die in korte tijd met een kleine inspanning een groot effect willen bereiken. Het inrichten van het systeem kan binnen enkele weken geregeld zijn, afhankelijk van de grootte van de post. Er zijn geen vereisten op het gebied van telefooncentrale, TeleQ is een ‘sofwareschil’ over de telefooncentrale heen. Wilt u meer weten over de werking van dit systeem? Vraag hier een gratis demonstratie aan.