Praktijkondersteuners Huisartsenzorg kunnen de helft minder tijd kwijt zijn aan administratieve activiteiten als zij in de gelegenheid worden gesteld slimme werkwijzen van collega’s uit hun zorggroep “af te kijken”. Dat leidt niet alleen tot een forse kostenbesparing, maar creëert ook meer aandacht voor de patiënt.

Omdat vergissen menselijk is én omdat niets menselijks de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) vreemd is, kan het gebeuren dat POH’ers foutjes maken. Tijdens administratieve werkzaamheden bijvoorbeeld. Dat is een aandeel in hun takenpakket dat flink aan omvang heeft gewonnen sinds ze een aantal jaren geleden verantwoordelijk werden gesteld voor de organisatie van zorgverlening in de eerste lijn. Via een keteninformatiesysteem (KIS) communiceren POH’ers bijvoorbeeld met diëtisten en fysiotherapeuten over dia- betes én verzorgen ze de facturatie voor de zorgverzekeraar.

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg kunnen helft minder tijd kwijt zijn aan administratie

Structureel goede bedrijfsvoering is essentieel voor optimaal werkende zorg- programma’s. In de afgelopen jaren hebben zorggroepen een keteninformatie- systeem (KIS) geïmplementeerd, maar vervolgens vormt een goede bedrijfsvoering de basis voor verdere ontwikkeling ervan.
Daarbij geldt: zorggroepen zijn niet gelijk. Hun lokale situatie, visie op zorg en samenstelling zijn bepalend voor de eisen die aan de bedrijfsvoering worden gesteld. Een best practice onderzoek is een bewezen middel om het gebruik van een KIS te evalueren. We bespreken hier een onderzoek wat we recentelijk uitvoerden. De onderzoeksresultaten die vloeien voort uit de opdracht van een zorggroep aan Floating Byte om haar KIS te evalueren met het oog op ondersteuning van de bedrijfsvoering. Op het verlanglijstje stond ook advisering voor de ICT-structuur.